Updates

Flanor's General Board Member / Algemeen Bestuurslid

  • Bestuur
  • 5 minuten (1016 woorden)

Hi everyone!

 

In the spirit of searching for a new candidate board, the current board would like to give you all some insight into their positions. As a general board member this is definitely useful, because this is a new position! So let’s get started. Don’t forget to take a look at the other posts too if you want to get to know more about all the positions!

 

Last year, we had quite some enthusiastic people during the search for a new board. This led to our board ending up with not five, but six people! This is why I fulfill the role of General Board Member, a new position. It might sound a bit vague, but I will explain it all to you!
As General Board Member, I fulfill tasks that are less specific to a certain position, or that I can take on for other people to lighten their load. This comes down to me organising the monthly lectures, writing and sending the newsletters, and helping with tasks from other board members. 

Organising the lectures is my biggest task. For this, I get into contact with all kinds of authors, Dutch or international! Don’t worry, most writers are very nice, no matter how famous. Once I have come to an agreement with a writer, I contact the Forum to arrange a room and promotion, book shop Godert Walter to order books for the lecture, and the restaurant and hotel to make reservations for the author if necessary. I also make posters and texts to promote the author! The day of the lecture itself is always a little scary, but lots of fun. I’ve certainly learned a lot of new things about Dutch literature, which is a huge plus for me!

For writing the newsletter, I usually plan a full day or two. In the newsletter, I describe the activities that are coming up the next month, keep an overview of what all the reading groups are reading, and promote other literary activities happening in the neighborhood. Sometimes we can even arrange a discount code for these! 3 versions have to be made of the same newsletter; one version for the mail, one version for those interested in Flanor, and the version for the group chat (this one I tweak a little with more pictures and design). 

Lastly, I sometimes help with taking on tasks for others. When our treasurer Jesca was away for a couple months, for example, I temporarily took on the position. Having this option ensures a lot less stress within the board!
Because this position is fairly new and undefined, a lot can be filled in for yourself regarding the tasks you would like to take on. In any case, I really like what I do, and I am very glad I’m in the board! If you want to know anything else about my position, or you have any other questions, you can always text me or send an email.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hallo iedereen!
 

In het teken van de zoektocht naar een nieuw kandidaatsbestuur wil het bestuur jullie allemaal graag een kijkje geven in hun functies. Als algemeen bestuurslid vind ik dit zeker handig, omdat dit een nieuwe functie is! Dus laten we beginnen. Vergeet vooral niet om ook de andere posts te bekijken als je over alle functies iets wil weten!

 

Afgelopen jaar hadden we erg enthousiaste geïnteresseerden tijdens de zoektocht. Dit heeft ertoe geleid dat we zijn geëindigd met een bestuur van niet vijf, maar zes mensen! Daarom vervul ik de rol van Algemeen Bestuurslid, een nieuwe positie. Dit klinkt misschien een beetje vaag, maar ik ga het uitleggen!

Als Algemeen Bestuurslid vervul ik taken die minder specifiek onder een bepaalde functie vallen of die ik kan overnemen van andere functies om hun werk te verlichten. Dit komt er op neer dat ik zorg voor het regelen van de maandelijkse lezingen, het schrijven en versturen van de nieuwsbrief, en het helpen bij taken van andere bestuursleden. 

Het organiseren van de lezingen is mijn grootste taak. Hiervoor neem ik contact op met allerlei schrijvers, Nederlands of internationaal! Geen zorgen, de meeste schrijvers zijn ontzettend aardig, hoe bekend ze ook zijn. Zodra ik een afspraak met een schrijver heb gemaakt, neem ik contact op met het Forum om een zaal en promotie te regelen, met boekenwinkel Godert Walter om boeken te bestellen voor bij de lezing, en bij het restaurant en hotel om reserveringen voor de schrijver te plaatsen mocht dat nodig zijn. Verder maak ik tekstjes en posters om de schrijver te promoten! De dag van de lezing zelf is altijd spannend, maar heel erg leuk en gezellig. Ik heb zeker een heleboel nieuwe dingen geleerd over Nederlandse literatuur, wat een ontzettende plus is voor mij!

Voor het schrijven van de nieuwsbrief plan ik vaak een dag of twee in. Hierin omschrijf ik de activiteiten die er de komende maand aankomen, hou ik een overzicht bij van wat de leesgroepen aan het lezen zijn, en promoot ik overige literaire activiteiten die er in de buurt gebeuren. Soms kunnen we hier zelfs een kortingscode voor regelen! Er moeten 3 versies van de nieuwsbrief gemaakt worden; de versie voor de mail, de versie die naar geïnteresseerden in Flanor wordt verstuurd, en de versie voor de groepschat (deze pas ik aan met meer foto’s en design). 

Ten slotte help ik af en toe met het opvangen van taken van andere functies. Toen onze penningmeester Jesca bijvoorbeeld een tijdje uitviel eerder in het jaar, heb ik tijdelijk de functie overgenomen. Het zorgt voor veel minder stress binnen het bestuur om deze optie te hebben!
Omdat deze functie nieuw en nog redelijk ongedefinieerd is, valt er veel zelf in te vullen qua taken die je graag zou willen overnemen of mee zou willen helpen. Ik vind wat ik doe in ieder geval erg leuk, en ik ben erg blij dat ik in het bestuur zit! Als je nog iets meer wil weten over mijn functie, of je hebt andere vragen, kun je me altijd appen of een mailtje sturen. 

 

Liefs, 

Yrsa


11apr

Flanor's Commissioner of Internal Relations

Hi, are you a Flanorian who wants to do something for Flanor or do you just want to become famous (within Flanor)??? Yes? Well, have you...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren