Updates

Flanor's Commissioner of External Affairs

  • Bestuur
  • 5 minuten (1082 woorden)

Hoi! Aangezien we op dit moment op zoek zijn naar een nieuw bestuur voor aankomend jaar
heeft elk bestuurslid een blogpost geschreven over zijn of haar functie, zodat we jullie
hopelijk wat meer informatie kunnen geven over wat wij doen! Kijk vooral ook zeker nog
even naar de andere posts over de andere functies. Als je dit leuk lijkt of meer vragen hebt
dan mag je ons altijd een appje sturen of langskomen tijdens de kantooruren!
In september ben ik ingehamerd als de nieuwe Commissaris Extern van Flanor. Van tevoren
had ik geen idee wat me allemaal te wachten stond, maar het was uiteindelijk veel minder
eng en onoverzichtelijk dan ik had verwacht. En op dit moment, nu ik al een half jaar
bestuurslid ben, voelt het niet anders dan normaal. Er zijn drie dingen waar ik me met name
mee bezig houd: promotie, contact met externen en merchandise.
Voor de promotie maak ik posters en schrijf ik teksten die ik vervolgens in de groepsapps
stuur en op Instagram zet. Ik onderhoud ook de rest van de Instagram, dus ik maak ook
leuke Instagram Stories met foto’s van activiteiten en ik beantwoord DM’s. Heb je geen
verstand van design en posters maken? Geen zorgen, dat heb ik ook absoluut niet. Ik
gebruik een vast template dat ik elke keer kan aanpassen voor een nieuwe activiteit. Als
Extern ben je ook automatisch de voorzitter van de PromoCie, dus als je design
gerelateerde dingen nodig hebt kan je die altijd aan de PromoCie vragen! Naast posters
voor activiteiten hou ik me ook bezig met ander promotiemateriaal, zoals stickers en flyers.
Ten tweede onderhoud ik contact met externen. Dit houdt met name in dat ik leuke
activiteiten organiseer met andere verenigingen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jungle gym
met Martinistam of de taalcafés met Esperia, Clio en ESN. We bedenken wat we willen
doen, kijken wat we hiervoor nodig hebben en verdelen dan de taken die iedereen doet
(bijvoorbeeld: snacks kopen, een google-form maken of de decoratie regelen). Het voelt
altijd ontzettend goed om te zien dat mensen het leuk hebben op een activiteit die je zelf
georganiseerd hebt. Ook is het een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen van
andere verenigingen, ik heb nu een heel netwerk van contacten! Naast andere verenigingen
kunnen ook andere mensen contact met mij opnemen, bijvoorbeeld als ze graag willen dat
we wat promotie voor hen verspreiden of als ze geïnteresseerd zijn in een samenwerking.
Ten derde regel ik de merchandise. Ongeveer twee keer per jaar zorg ik ervoor dat mensen
merchandise kunnen bestellen via de website, waarna ik dat doorstuur naar onze drukker.
Wanneer het klaar is haal ik het op en zorg ik dat de mensen die wat besteld hebben hun
kleding krijgen. Ook kan ik meekijken met de PromoCie met de ideeën die zij hebben voor
de volgende merchandise lijn. Er komen heel wat leuke dingen aan!
Dit waren de belangrijkste dingen die ik doe als Commissaris Extern. Ik vind het ontzettend
gezellig om samen met het bestuur van Flanor bezig te zijn en ervoor te zorgen dat alles op
rolletjes loopt. Als je nog vragen hebt of meer wil weten, app me gerust!
Liefs,
Melanie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi! As we’re looking for a new board for the upcoming year every board member has written
a blog post about their position, so we can hopefully give you a bit more information about
what we do! Make sure to also check out the other posts about the other positions. If you like
this or if you have more questions you can always text us or stop by during the board hours!
In September I was hammered in as the new Commissioner of External Affairs for Flanor.
Before I started I had no idea what was waiting for me, but it ended up being a lot less scary
and chaotic than I expected. And at this moment, now that I have been a board member for
half a year, it does not feel anything other than normal. There are three things that I work on
in particular: promotion, contact with externals and merchandise. For the promotion I make
posters and I write texts that I then send in the group chats and put on Instagram. I also
maintain the rest of the Instagram, so I also create fun Instagram stories with pictures from
activities and I answer DM’s. Do you not know anything about design and making posters?
Don’t worry, I also don’t. I use a set template that I can adjust every time for a new activity.
As Commissioner of External Affairs you are also automatically the chairperson of the
PromoCie, so if you need design related things you can always ask the PromoCie! Besides
posters for activities I am also concerned with other promotional material, like stickers and
flyers. Secondly I maintain contact with externals. This mainly means that I organise fun
activities with other associations! Here you can think of the jungle gym with Martinistam or
the language cafés with Esperia, Clio and ESN. We come up with what we want to do, check
what we need for this and divide the tasks that everyone does (for example: buying snacks,
making a google-form or taking care of the decoration). It always feels incredibly nice to see
that people are having fun at an activity that you organised yourself! It also is a great way to
meet new people from other associations, I now have a whole network of contacts! Apart
from other associations other people can also contact me, for example if they want us to
share some promotion for them or if they are interested in a collaboration. Thirdly, I take care
of the merchandise. About two times a year I make sure that people can order merchandise
through the website, after which I forward that to our printer. When it’s ready I pick it up and
make sure that the people that ordered something get their clothes. I can also watch along
with the ideas that they have for the next merchandise line. A lot of fun things are coming!
These were the most important things that I take care of as the Commissioner of External
affairs. I find it incredibly fun to work with the board or Flanor and to make sure that
everything is going smoothly. If you have any questions or want to know more, you can text
me!
Love,
Melanie


11apr

Flanor's Commissioner of Internal Relations

Hi, are you a Flanorian who wants to do something for Flanor or do you just want to become famous (within Flanor)??? Yes? Well, have you...

09apr

Being Flanor's Secretary & Vice-Chair

  Dear Flanorians,  As we’re looking for our amazing replacements, I’m here to explain what the secretary does (at least what I’m doing...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren