• Over Flanor

  Flanor is een onafhankelijke literaire studentenvereniging uit Groningen met ongeveer 110 leden, afkomstig uit vrijwel alle studierichtingen. Flanor organiseert het hele jaar schrijversavonden en lezingen. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft Flanor verschillende leesgroepen, waar literatuur en gezelligheid elkaar ontmoeten. Kom gerust eens langs, iedereen is van harte welkom!
 • Contact

  Literair Dispuut Flanor
  Munnekeholm 10
  9711JA Groningen
  KVK-Nummer: 40025730
  bestuur@flanor.nl
  internet@flanor.nl
 • Agenda

  • Geen openbare evenementen
 • Sponsoren

 • Login

 • Leesgroepen

  [English below]
  Leesgroepen vormen de kern van Flanor. Meestal zijn ze gevormd rond een thema, een taalgebied, of een periode, maar er zijn ook leesgroepen die allerlei gekkigheid uithalen: van memes kijken tot breien. De leden van een leesgroep komen zo circa één keer per maand bij elkaar om onder genot van een drankje en een versnapering het (hopelijk) gelezen werk te bespreken. Iedereen neemt iets mee; en zo is er zelden te weinig. Leesgroepen zijn open voor alle Flanorianen. Dat wil zeggen dat iedere Flanoriaan altijd een nieuwe leesgroep kan oprichten en dat iedere Flanoriaan lid kan worden van alle leesgroepen. De leesgroepen zijn onderverdeeld in actieve en minder actieve leesgroepen, waarbij actief inhoudt dat er minstens twee bijeenkomsten zijn geweest tussen de presentatieavonden.
  Ben je nieuwsgierig naar een leesgroep? Mail de leesgroepleider! (Hoor je vervolgens niks van de leesgroep, stuur dan even een mailtje naar het bestuur, dan controleren zij of de leesgroep niet door een bus is geraakt.)

  Book clubs are at the heart of Flanor. Often they are formed concerning a certain theme, a language, or a period in time, but there are book clubs participating in all kinds of shenanigans, from watching memes to knitting. A book club’s members meet up around once a month in order to discuss the work they (hopefully) read over some drinks and snacks. Everyone brings something; and in that way there’s hardly ever not enough. Book clubs are open for all Flanorians. This means that every Flanorian can start a new book club at any time and that every Flanorian can join every book club. The book clubs are divided in active and less active book clubs, where active means that they have had a meeting at least twice in between the book club presentation nights.
  Curious about a book club? Send an email or Whatsapp to the leader of the book club (Leesgroepleider)! (If you don’t get a reply, send word to the board so they can check whether the entire book club has been hit by a bus.)

  Leesgroepenavond

  Iedere september organiseert Flanor een leesgroepenpresentatieavond (LeePrA). Op deze avond stellen alle leesgroepen zich voor, meestal met een of andere ludieke presentatie. Vervolgens kunnen de ontheemde leden (zij zonder leesgroep), evenals de nieuwe leden, een of meerdere leesgroepen uitzoeken. Maar als je zelf een leesgroep op wil richten, kan dat ook. Rond januari wordt er nog een kleine versie van de LeePrA georganiseerd.
  Every year in September Flanor organises a presentation night for all book clubs (LeePrA). On this night, every book club will introduce itself, mostly by giving a funny presentation. Afterwards, the uprooted members (those without a book club) and the new members can join one or several of the book clubs. However, if you’d like to found a book club yourself, that is possible as well. Around January a second and smaller version of the LeePrA takes place.

  De leesgroepen

  A vos Aiguilles: Breit, handwerkt, vingerverft en verricht naaiwerkzaamheden in goed gezelschap. // Knits, does arts and crafts, finger paints and sews in good company. Leesgroepleider: Christien

  Bouquetromans: Zwijmel jij graag weg met heerlijk fout vunzig doktersromannetje? Deze groep leest het boek op de avond zelf voor, ter groot vermaak van alle aanwezigen. Leesgroepleider: Hedwig

  Cocquerellen: Kan je heel goed koken? Wil je graag beter leren koken? Laat je graag andere mensen voor je koken? Hou je van gezelligheid? Er is geen reden om niet bij deze leesgroep te gaan. // Are you a master chef? Would you like to be one? Do you like to have other people cook for you? Do you like coziness? There is no reason to not join this group. Leesgroepleider: Christien

  Crack open a cold one with the boys: “We crack open crafty cold ones with everyone and everything.” Als je graag speciaalbiertjes drinkt en de etiketten leest, dan is dit de leesgroep voor jou. // If you are into craft beer, and/or reading labels, this is your group. Leesgroepleider: Nilab

  D&D Fields of Flanor: Speelt Dungeons and Dragons in meerdere groepen, deze komen op vaste dagen bij elkaar. Houd je van fantasy, spelletjes, acteren en gezelligheid, meld je aan! // Plays Dungeons and Dragons in several groups, who meet up at set days. If you like fantasy, games, acting and gezelligheid, then join us! Leesgroepleider: Arianne

  D@NK MieMZzzTMMemes zijn in feite de emblemata van nu. // Memes are in fact today’s emblems. Leesgroepleider: Hedwig

  De Flaneurs: Bewandelt vol enthousiasme Groningen en omstreken. // Enthusiastically walks in and around Groningen. Leesgroepleider: Bauke

  Dronken Boot: Stort zich op de roemruchte geschiedenis van de poëzie en bespreekt invloedrijke gedichten. // (Druk Boat): Dives into the renowned history of poetry and discusses influential poems. Leesgroepleider: Maarten

  Eekhoorn en Mier: Deze leesgroep heeft zichzelf volledig gewijd aan het lezen en bespreken van jeugdliteratuur. // (Squirrel and Ant): This book club is committed completely to reading and discussing children’s literature. Leesgroepleider: Maarten

  Eigen Werk: Eigen Werk leest en bespreekt werken van eigen hand, zolang je schrijft, ben je welkom. // (Your own writing): Eigen Werk reads and discusses its members’ own writings. As long as you write, you’re welcome to join. Leesgroepleider: Eline

  Electric Sheep: Leest science fiction, van de eerste werken tot moderne klassiekers. // Reads science fiction ranging from the first works published to modern classics. Leesgroepleider: Bauke

  fLANor: Houdt LAN-parties met vooral veel Age of Empires. // Organises LAN-parties with lots of Age of Empires. Leesgroepleider: Daniëlle.

  GVLK: Goed verhaal, lekker kort. Bespreekt korte verhalen. // Cool story, nice and short. Discusses short stories. Leesgroepleider: Yonna

  Interbellum: Latijn voor “tussen de oorlogen”, Interbellum leest boeken uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. In deze periode ontstonden en vergingen talloze landen. Dit is een relatief korte periode met veel interessante contexten van waaruit auteurs hun best deden. Leesgroepleider: Maarten

  LEES!: De LEESgroep van Flanor zonder vast onderwerp. Iedere maand wordt hier een democratisch gekozen boek gelezen. // (READ!): Flanor’s READing group without a topic. Every month a democratically elected book is read. Leesgroepleider: Carmen

  Libretto: Sommige leesgroepen lezen of schrijven niet, ze luisteren. Libretto luistert klassieke muziek in goed gezelschap. // Some book clubs don’t read or write; they listen. Libretto listens to classical music in good company. Leesgroepleider: Daniëlle

  Midnight Dreary: Leest bij kaarslicht om middernacht onder het schijnsel van de volle maan op het kerkhof gothic novels. // Reads gothic novels on the graveyard, illuminated by the full moon. Leesgroepleider: Jannick

  Mythologie: Leest mythologische verhalen in dode en minder dode talen. // Reads mythological stories in dead or not-so-dead languages. Leesgroepleider: Daniëlle.

  Oblomov light: Russische literatuur staat hoog in het vaandel bij Oblomov, ze bespreken alles wat Russisch is en niet meer pagina’s telt dan Oblomov. // Russian literature is the ultimate goal at Oblomov. They discuss anything Russian that doesn’t have more pages than Oblomov. Leesgroepleider: Hedwig

  Ondertitels: Ondertitels kijkt films en leest desgewenst de ondertitels. Ideaal als je op een avondje denkt “Hey ik wil een film kijken met mensen.” Ook meer geplande avonden en bioscoopuitjes komen voor. // Ondertitels (subtitles) watches films and reads the subtitles. Great group if you’re like, “Hey I wanna watch a film with people.” Leesgroepleider: Kirsten

  Satire: Leest satirische teksten. // Reads satirical texts. Leesgroepleider: Owen

  Shakespeare & Co.: Deze leesgroep leest Engelstalige literatuur,
  voornamelijk klassiekers. // Reads English literature, mostly classics. Leesgroepleider: Nathalie

  Songteksten: Niet alleen de literatuur bevat mooie teksten, maar muziek ook. Songteksten gaat hierop in. // Music can have nice texts too, which is why Songteksten (lyrics) exists. Leesgroepleider: Erwin

  Spelhandleiding: De bordspellen leesgroep van Flanor, wij lezen de regels en spelen de spellen. Middagen en avonden worden zowel spontaan als gepland georganiseerd door iedereen. // Flanor’s board game book club: we read the rules and play the games. Meetings are organised both in advance and spontaneously by any member. Leesgroepleider: Jari

  Tekenclub: De Tekenclub maakt tekeningen bij reeds bestaande verhalen. // Makes drawings. Leesgroepleider: Hille

  Tekstballon: Aangezien Graphic Novels en stripboeken ook deel uitmaken van het spectrum van de literatuur, heeft Tekstballon de functie om in de behoefte van stripboekliefhebbers te voorzien. // Seeing that Graphic Novels and comics are part of the literary spectrum as well, Text balloon has taken up the task of providing meetings for Flanor’s comic lovers. Leesgroepleider: Christien

  The … & The …: Leest fantasy, maar laat je niet afschrikken door 15 delige reeksen. Deze groep focust op de mooiste stand alones. // Reads fantasy, but don’t be scared by huge multivolume works. This group focuses on the best stand alones. Leesgroepleider: Nilab

  Young Adult: Leest Young Adult boeken, kinderboeken voor jongvolwassenen. // Reads Young Adult. Leesgroepleider: Jan van Houten.