• Over Flanor

  Flanor is een onafhankelijke literaire studentenvereniging uit Groningen met ongeveer 110 leden, afkomstig uit vrijwel alle studierichtingen. Flanor organiseert het hele jaar schrijversavonden en lezingen. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft Flanor verschillende leesgroepen, waar literatuur en gezelligheid elkaar ontmoeten. Kom gerust eens langs, iedereen is van harte welkom!
 • Contact

  Literair Dispuut Flanor
  Munnekeholm 10
  9711JA Groningen
  KVK-Nummer: 40025730
  bestuur@flanor.nl
  internet@flanor.nl
 • Agenda

 • Sponsoren

 • Login

 • Leesgroepen

  [English below]
  Leesgroepen vormen de kern van Flanor. Meestal zijn ze gevormd rond een thema, een taalgebied, of een periode, maar er zijn ook leesgroepen die allerlei gekkigheid uithalen: van memes kijken tot breien. De leden van een leesgroep komen zo circa één keer per maand bij elkaar om onder genot van een drankje en een versnapering het (hopelijk) gelezen werk te bespreken. Iedereen neemt iets mee; en zo is er zelden te weinig. Leesgroepen zijn open voor alle Flanorianen. Dat wil zeggen dat iedere Flanoriaan altijd een nieuwe leesgroep kan oprichten en dat iedere Flanoriaan lid kan worden van alle leesgroepen. De leesgroepen zijn onderverdeeld in actieve en minder actieve leesgroepen, waarbij actief inhoudt dat er minstens twee bijeenkomsten zijn geweest tussen de presentatieavonden.
  Ben je nieuwsgierig naar een leesgroep? Mail de leesgroepleider! (Hoor je vervolgens niks van de leesgroep, stuur dan even een mailtje naar het bestuur, dan controleren zij of de leesgroep niet door een bus is geraakt.)

  Book clubs are at the heart of Flanor. Often they are formed concerning a certain theme, a language, or a period in time, but there are book clubs participating in all kinds of shenanigans, from watching memes to knitting. A book club’s members meet up around once a month in order to discuss the work they (hopefully) read over some drinks and snacks. Everyone brings something; and in that way there’s hardly ever not enough. Book clubs are open for all Flanorians. This means that every Flanorian can start a new book club at any time and that every Flanorian can join every book club. The book clubs are divided in active and less active book clubs, where active means that they have had a meeting at least twice in between the book club presentation nights.
  Curious about a book club? Send an email or Whatsapp to the leader of the book club (Leesgroepleider)! (If you don’t get a reply, send word to the board so they can check whether the entire book club has been hit by a bus.)

  Leesgroepenavond

  Iedere september organiseert Flanor een leesgroepenpresentatieavond (LeePrA). Op deze avond stellen alle leesgroepen zich voor, meestal met een of andere ludieke presentatie. Vervolgens kunnen de ontheemde leden (zij zonder leesgroep), evenals de nieuwe leden, een of meerdere leesgroepen uitzoeken. Maar als je zelf een leesgroep op wil richten, kan dat ook. Rond januari wordt er nog een kleine versie van de LeePrA georganiseerd.
  Every year in September Flanor organises a presentation night for all book clubs (LeePrA). On this night, every book club will introduce itself, mostly by giving a funny presentation. Afterwards, the uprooted members (those without a book club) and the new members can join one or several of the book clubs. However, if you’d like to found a book club yourself, that is possible as well. Around January a second and smaller version of the LeePrA takes place.

  De leesgroepen

  Camera Obscura Dag mensen,ik heb een vraag: verlang je ook naar meer vreemdheid? Er is al zoveel dat je kan verwachten in het leven, blockbusters bijvoorbeeld, maar die vind je ook zonder hulp wel. Camera Obscura is een filmgroep specifiek voor arthouse films. Het is een plek vol verrassingen, gericht op het vreemde, het vergeten, het oude en het onverwachte. De regels zijn simpel: we plannen een avond en iedereen neemt films mee. De enige regel is dat de films geen blockbusters zijn, een regel waar we ongetwijfeld veel onnodig over zullen discussiëren. // Hey people, I have a question: do you long for more strangeness in you life?Than we have a solution for you! Blockbusters are great. They’re fun and make popcorn taste better. But they have an unfair advantage: you can see them everywhere, and they have all the money in the world for promo! Camera Obscura is a filmgroup, specifically for watching arthouse movies. To balance things out a bit.
  It is a place for the weirdness of life, the off center, the old and the overlooked.The rules are simple: we plan an evening and people can bring movies with them. The only rule is that they’re not blockbusters. We will undoubtedly have long and pointless discussions on what that means…. Leesgroepleiders: Anna en Nilab

  Cocquerellen Kan je heel goed koken? Wil je graag beter leren koken? Laat je graag andere mensen voor je koken? Hou je van gezelligheid? Er is geen reden om niet bij deze leesgroep te gaan. // Are you a master chef? Would you like to be one? Do you like to have other people cook for you? Do you like coziness? There is no reason to not join this group. Leesgroepleider: Christien

  D@nk MieMZzz Memes zijn in feite de emblemata van nu. // Memes are in fact today’s emblems. Leesgroepleider: Hedwig

  De Flaneurs Bewandelt vol enthousiasme Groningen en omstreken. // Enthusiastically walks in and around Groningen. Leesgroepleider: Bauke

  Dronken boot Stort zich op de roemruchte geschiedenis van de poëzie en bespreekt invloedrijke gedichten. // (Druk Boat): Dives into the renowned history of poetry and discusses influential poems. Leesgroepleider: Maarten

  Eekhoorn en Mier Deze leesgroep heeft zichzelf volledig gewijd aan het lezen en bespreken van jeugdliteratuur. // (Squirrel and Ant): This book club is committed completely to reading and discussing children’s literature. Leesgroepleider: Maarten

  Eigen Werk Eigen Werk leest en bespreekt werken van eigen hand, zolang je schrijft, ben je welkom. // (Your own writing): Eigen Werk reads and discusses its members’ own writings. As long as you write, you’re welcome to join. Leesgroepleider: Eline

  Electric Sheep Leest science fiction, van de eerste werken tot moderne klassiekers. // Reads science fiction ranging from the first works published to modern classics. Leesgroepleider: Bauke

  Etiket Etiquette “We crack open crafty cold ones with everyone and everything.” Als je graag speciaalbiertjes drinkt en de etiketten leest, dan is dit de leesgroep voor jou. // If you are into craft beer, and/or reading labels, this is your group. Leesgroepleider: Nilab

  fLANor fLANor is een leesgroep voor mensen met interesse in games. We organiseren niet alleen competitieve, maar ook coöperatieve en casual evenementen. Je hoeft geen gamer zijn om er bij te horen, een keertje Mario Kart willen meedraaien is bijv. al genoeg! // fLANor is a group for those with interest in videogames. Not only do we host competitive events, but also cooperative, and casual game gatherings. You don’t have to be a gamer to join us, willing to play Mario Kart together is also enough 🙂 Leesgroepleider: Wander

  Flavortext In Flavourtext draait het om Magic the Gathering. We spelen natuurlijk het spel, Maar de appgroep is ook een geweldige bron voor nieuwtjes en daarnaast organiseren we veel drafts. Mocht je zelf geen kaarten hebben maar het spel wel willen spelen is er altijd wel iemand met extra kaarten! // In Flavourtext we play Magic the Gathering, but we also organise drafts and the app group is a great source of news and information. No cards? No problem, there is always someone with some extra. Leesgroepleider: Owen

  GVLK Goed verhaal, lekker kort. Bespreekt korte verhalen. // Cool story, nice and short. Discusses short stories. Leesgroepleider: Angela

  Interbellum Latijn voor “tussen de oorlogen”, Interbellum leest boeken uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. In deze periode ontstonden en vergingen talloze landen. Dit is een relatief korte periode met veel interessante contexten van waaruit auteurs hun best deden. Leesgroepleider: Maarten

  LEEST De LEESgroep van Flanor zonder vast onderwerp. Iedere maand wordt hier een democratisch gekozen boek gelezen. // (READ!): Flanor’s READing group without a topic. Every month a democratically elected book is read. Leesgroepleider: Christien

  Libretto Sommige leesgroepen lezen of schrijven niet, ze luisteren. Libretto luistert klassieke muziek in goed gezelschap. // Some book clubs don’t read or write; they listen. Libretto listens to classical music in good company. Leesgroepleider: Jasper

  Magisch afvoerputje Het magisch afvoerputje vangt de restjes magie op die niet helemaal passen bij The… & the… en Electric Sheep. Alle rare boeken die overblijven, met name in het genre magisch realisme, zijn bij ons welkom. Zolang het maar verbaast. // Het magisch afvoerputje (the magic drain) absorbs all of the tiny magical particles that are not quite part of The… & the… and Electric Sheep. All the weird books that remain, especially in the genre of magical realism, are welcome. As long as they amaze. Leesgroepleider: Hedwig

  Midnight Dreary Leest bij kaarslicht om middernacht onder het schijnsel van de volle maan op het kerkhof gothic novels. // Reads gothic novels on the graveyard, illuminated by the full moon. Leesgroepleider: Jannick

  Non-fictie/Non-Fiction Non-Fictie: Wij lezen alles dat binnen de non-fictie valt, van geschiedenis tot wetenschap en journalistiek! De boeken die we lezen zijn heel gevarieerd, dus als je intresse hebt om ook eens iets anders te lezen dan de klassieke roman ben je altijd welkom! // Non-fiction reads everything that isn’t fiction, from history to science to journalism. The works we read are varied, so if you feel like you want to read something other than your classic novel, you’re very welcome! Leesgroepleider: Christien

  Oblomov Light Russische literatuur staat hoog in het vaandel bij Oblomov, ze bespreken alles wat Russisch is en niet meer pagina’s telt dan Oblomov. // Russian literature is the ultimate goal at Oblomov. They discuss anything Russian that doesn’t have more pages than Oblomov. Leesgroepleider: Hedwig

  Ondertitels Ondertitels kijkt films en leest desgewenst de ondertitels. Ideaal als je op een avondje denkt “Hey ik wil een film kijken met mensen.” Ook meer geplande avonden en bioscoopuitjes komen voor. // Ondertitels (subtitles) watches films and reads the subtitles. Great group if you’re like, “Hey I wanna watch a film with people.” Leesgroepleider: Kirsten

  Fields of Flanor Fields of Flanor is de leesgroep die zich met roleplaying games bezig houdt. Roleplaying games zijn spellen (meestal) gericht op het creëren van een narratief door middel van verschillende rollen die spelers aannemen. Deze rollen kunnen per spel verschillen. In veel van deze spellen is het geval dat een aantal van de spelers elk een karakter binnen een wereld spelen, die onderhouden en interactief gemaakt wordt door één van de andere spelers, de Game Master. Het meest populaire voorbeeld hiervan is Dungeons & Dragons. In het kort kunnen roleplaying games beschreven worden als bordspellen met improv theater gedreven door het maken van een narratief // Fields of Flanor is the reading group focused on roleplaying games. Roleplaying games are (most of the time) focused on creating a narrative by letting the players take on different roles. These roles can differ per game. The majority of roleplaying games has a number of players each take on the role of a character, while one other player, the Game Master, will manage the world the characters play in. The most well-known of these roleplaying games is Dungeons & Dragons. In short it is tabletop boardgames  with improv theaterwhere the players take on roles and create a narrative. Leesgroepleider: Marius

  Shakespeare & Co Shakespeare & Co is the reading group for English-language poetry, especially but not exclusively of the Elizabethan era, and fiction. This year we are beginning with the great comedy The Tempest, and from there progressing toward more modern, diverse voices, with the aim of appreciating the polyphony of the English language and its development through time. Leesgroepleider: Matt

  Songteksten Niet alleen de literatuur bevat mooie teksten, maar muziek ook. Songteksten gaat hierop in. // Music can have nice texts too, which is why Songteksten (lyrics) exists. Leesgroepleider: Wander

  Spelhandleiding De bordspellen leesgroep van Flanor, wij lezen de regels en spelen de spellen. Middagen en avonden worden zowel spontaan als gepland georganiseerd door iedereen. // Flanor’s board game book club: we read the rules and play the games. Meetings are organised both in advance and spontaneously by any member. Leesgroepleider: Jari

  Studieboeken Studieboeken is waarschijnlijk de meest praktische leesgroep van Flanor, voor iedereen die wel eens moet studeren. We zitten samen in de bieb en proberen elkaar een beetje motivatie te geven. Vooral in de toetsweken zijn we zeer actief! // Textbook is probably the most practical reading group in Flanor, for everyone who sometimes has to study! We study together and try to give each other some motivation. We’re very active in exam time! Leesgroepleider: Christien

  Tekenclub De Tekenclub maakt tekeningen bij reeds bestaande verhalen. // Makes drawings. Leesgroepleider: Hille

  Speechbubble Bij Speechbubble delen we onze interesse voor het grafisch medium in literaire werken. We lezen zo breed mogelijk; van populaire Amerikaanse werken, Europese klassiekers, tot bizarre aziatische webcomics. Deze groep is voor hen die geïnteresseerd zijn in de vereniging van tekst en beeld // At Speechbubble we share our interest for the graphic medium in literary works. We try to read a very broad spectrum of works that are described as graphic novels; from popular American works, European classics, to bizarre Asian webcomics. This group is for those interested in the unification of text and imagery.  Leesgroepleider: Marius de Vries

   

  The … & the Leest fantasy, maar laat je niet afschrikken door 15 delige reeksen. Deze groep focust op de mooiste stand alones. // Reads fantasy, but don’t be scared by huge multivolume works. This group focuses on the best stand alones. Leesgroepleider: Nilab

  Translation In the new Translation group, writers are invited to share and work on their own examples of literary translation. These may be of any genre and language, the capacity of the workshop group depending only on the linguistic ability of its members. We may also read essays and articles on translation theory. New members are always welcome. Leesgroepleider: Matt

  Young adult Leest Young Adult boeken, kinderboeken voor jongvolwassenen. // Reads Young Adult. Leesgroepleider: Jan van Houten.