Commissies

Binnenkort door commissies

Geen aanstaande evenementen

Activiteitencommissie (Accie)

In de Accie is altijd ruimte voor een nieuw lid. De Accie is vooral leuk als beginnende commissie, en voor mensen die leuke ideetjes hebben voor activiteiten die bij Flanor passen!

ArchiefCie

Literatieven, posters, administratie, foto’s.. heel veel van deze objecten en materialen produceert Flanor elk jaar, en het blijft leuk dit terug te kunnen zien in het Archief. Daarom brengt de ArchiefCie zo nu en dan materiaal naar het Archief.

AlmanakCie

Dit jaar wordt Flanor 35! Tijd om dat te vieren! En een Lustrum zonder Almanak kan natuurlijk niet. Voor alle toekomstige nostalgie-behoeften zal er weer een Almanak komen! Een soort LiteratiefExtreme, dus.

CyclusCie

De cyclus is een verzameling lezingen in het begin van het voorjaar bij Flanor, waarbij alle lezingen een overkoepelend thema hebben en er drie weken lang elke week 1 lezing is. Dit jaar is dit eind maart en begin April.

GalaCie

Het Flanorgala is een zeer jonge en gewaardeerde traditie. Helaas moeten we dit uitbundige feest dit jaar overslaan, maar volgend jaar gaan we er weer met frisse moed tegenaan.

Gastschrijverscommissie

Flanor levert traditioneel een lid aan bij de RUG om te helpen met de jaarlijkse gastschrijver. Op dit moment zijn Angela en Marius lid van deze commissie.

HR-Commissie

De HR-commissie is toezichthouder op en vraagbaak voor het huidige bestuur. Zij komt enkel bijeen wanneer zij onraad ruikt.

Vertaalcommissie (Vertaco)

Deze commissie vertaalt allerlei teksten van Flanor.


IntroductieCommissie (IntroCie)

De introductiecommissie organiseert een reeks activiteiten aan het begin van het academisch jaar om nieuwe leden kennis te laten maken met elkaar en met Flanor, bijvoorbeeld door een bezoek aan een leesgroep of met een etentje bij iemand thuis.

KasCie

De kascommissie houdt toezicht op onze penningmeester, Rob, en de stand van zaken wat betreft de financiën van Flanor. Zij komt ongeveer eens per twee maanden samen.

KeiCie

Flanor heeft elk jaar weer nieuwe leden nodig om het een geweldige vereniging te maken en alle leesgroepen weer nieuwe zielen te laten werven, en daarom doet Flanor elk jaar mee met de Kei! De organisatie daarvoor ging voorheen vaak naar bestuur, maar voor een grote Flanor-aanwezigheid zijn meer handen nodig. De KeiCie geeft je de kans Flanor te presenteren, een week vol leuks te organiseren, en contacten te maken of hebben met andere verenigingen. Zeer tof, ook omdat voor het overgrote deel de studies stil liggen tijdens de loop van deze commissie, en hij superflexibel en -gezellig is! 

Literatief

Natuurlijk, geen Literatief zonder redactie-leden! Schrijf je graag? Of ben je wel van design? Misschien is de Literatief jouw plekje!

LustrumCie

Flanor viert dit jaar haar zevende lustrum! Dit feest wordt zelfs twee keer gevierd (?!): er zal een digitale versie zijn, en een offline versie - wanneer dat weer mogelijk is.

PromoCie

Als hulp voor onze Extern Hannah, maakt de PromoCie soms posters voor onze activiteiten, of helpen zij met andere relevante zaken.

VrijwilligersCie

Vol met mensen die kleine dingen doen om Flanor en het bestuur te helpen, zoals posters ophangen en ander hand-, tand-, knip-, plak-, kunst- en vliegwerk.

Onze sponsoren