Commissies

Commissies helpen het bestuur van Flanor door activiteiten te organiseren, promomateriaal te maken, stukken te vertalen, en nog veel meer. Zij hebben als doel iets te doen voor de vereniging en het tegelijk samen erg gezellig te hebben.

Naast het bestuur en de leesgroepleiders vormen commissies de derde groep actieve leden binnen Flanor, zonder wie de vereniging niet zou kunnen voortbestaan.

Overzicht Commissies van Flanor

Activiteitencommissie (Accie) In de Accie is altijd ruimte voor een nieuw lid. De Accie is vooral leuk als beginnende commissie, en voor mensen die leuke ideetjes hebben voor activiteiten die bij Flanor passen! Voorzitter: Merel Hofman

AdviesCie De AdviesCie wordt jaarlijks samengesteld door het bestuur, om hen te voorzien van goedbedoeld advies - gevraagd en ongevraagd. Deze commissie bestaat doorgaans uit oud-bestuursleden. Voorzitter: Yvonne van Kollenburg

ArchiefCie Literatieven, posters, administratie, foto’s.. heel veel van deze objecten en materialen produceert Flanor elk jaar, en het blijft leuk dit terug te kunnen zien in het Archief. Daarom brengt de ArchiefCie zo nu en dan materiaal naar het Archief. Voorzitter: Maarten

AlmanakCie Vorig jaar werd Flanor 35! Hoog tijd dus om dat te vieren! En een Lustrum zonder Almanak kan natuurlijk niet. Voor alle toekomstige nostalgie-behoeften zal er weer een Almanak komen! Een soort LiteratiefExtreme, dus. Voorzitter: Maarten

GalaCie Het Flanorgala is een zeer jonge en gewaardeerde traditie. Vanwege het Lustrum zal dit jaar een lustrumgala georganiseerd worden. Voorzitter: Wiegert

Gastschrijverscommissie Flanor levert traditioneel een lid aan bij de RUG om te helpen met de jaarlijkse gastschrijver. Op dit moment is Leah namens Flanor lid van deze commissie.


IntroCie De introductiecommissie organiseert een reeks activiteiten aan het begin van het academisch jaar om nieuwe leden kennis te laten maken met elkaar en met Flanor, bijvoorbeeld door een bezoek aan een leesgroep of met een etentje bij iemand thuis. Voorzitter: -

KasCie De KasCie wordt jaarlijks door de ALV samengesteld. Deze commissie houdt toezicht op onze penningmeester, Martta, en de stand van zaken wat betreft de financiën van Flanor. Zij komt ongeveer eens per twee maanden samen. Voorzitter: -

Literatief Natuurlijk, geen Literatief zonder redactieleden! Schrijf je graag? Of ben je wel van design? Misschien is de Literatief jouw plekje! Lees hier meer. Hoofdredacteurs: Iris Scholte & Lidewei

LustrumCie Flanor vierde afgelopen jaar haar zevende lustrum! Het volgende Lustrumjaar is 2025. Voorzitter: -

PromoCie Als hulp voor onze Extern Hannah, maakt de PromoCie soms posters voor onze activiteiten, of helpen zij met andere relevante zaken. Voorzitter: Hannah Baalbergen

ReadCie De Readathon commissie organiseert een aantal keer per jaar een readathon voor Flanor. Voorzitter: Rosina

Vertaalcommissie (Vertaco) Deze commissie vertaalt allerlei teksten van Flanor. Voorzitter: Melanie

VrijwilligersCie Vol met mensen die kleine dingen doen om Flanor en het bestuur te helpen, zoals posters ophangen en ander hand-, tand-, knip-, plak-, kunst- en vliegwerk. Voorzitters: Bestuur Wilten

Onze sponsoren